Historie Damiaancentrum (deel 1)


Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Historie Damiaancentrum (deel 1)
overgenomen ui de Mooi Rooi krant
Editie: Week 32 - 2011
Categorie: Kunst en Cultuur

In juni 1921 vierde men in Simpelveld het zilveren jubileum van de Damianusstichting. Het onderkomen in Grave was namelijk afgebrand. Men was wel geslagen, maar absoluut niet verslagen. Er werd driftig gewerkt aan een nieuwe toekomst.

Zou de school in Grave herbouwd worden? Daar is lang en breed over gediscussieerd. De uitslag was negatief en daar waren ernstige redenen voor aan te halen. Het terrein was beperkt. Dan was Grave van de buitenwereld afgesloten, vooral in de winter als het water van de rivieren het stadje isoleerden van de bewoonde wereld. Aldus een intern verslag.
Meneer De Leyer

Toen kwam er een briefje van een zekere De Leyer uit Sint-Oedenrode. Het terrein dat in die brief werd aangeduid, het landgoed Buitenrust langs de weg van Sint-Oedenrode naar Schijndel, viel tegen, maar dichtbij dat landgoed lag een groot stuk gemeentegrond, dat binnen twee weken publiekelijk zou worden verkocht.

De burgemeester, Jonkheer van Rijckevorsel, was bereid alle medewerking te verlenen. De bisschop van Den Bosch, Monseigneur Diepen, gaf in beginsel zijn toestemming. Maar de pastoor van de plaats, deken Van Erp, moest zijn fiat geven. Op diplomatieke wijze werd de prelaat benaderd en hij gaf zijn toestemming onder voorwaarde dat er bij de nieuwe school geen openbare kapel zou komen en dat de paters niet zouden bedelen in zijn parochie. Men kon nu aan het werk. De grond kon voor een zeer lage prijs worden gekocht. De verschillende instanties waren uiterst voorkomend en van alle kanten ondervond men de meest sympathieke medewerking.

Frater Everhard Molengraaf, theologiestudent, die reeds voor zijn intrede in de congregatie architect was geweest, ontwierp de plannen: een riant, voor die tijd uiterst modern gebouw, in beton uitgevoerd en met stalen ramen. Na wat schermutselingen met het hoofdbestuur van de congregatie, kon met de bouw begonnen worden. Die bouw werd geen succes, omdat allerlei moeilijkheden het werk telkens weer belemmerden, maar de nieuwe Damianusstichting kwam er.