1912. Marktplein gezien in oostelijke richting.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Ter hoogte van de R.K. kerk zien we in oostelijke richting het
gehele Marktplein, met in het midden op de achtergrond het gemeentehuis.
Het pand met de veranda, is Hotel "De Keizer". Later werd de veranda naar links verplaatst en het gedeelte rechts, omgebouwd tot een Goud- en Zilverwinkel voor Jan Moonen.
Op de voorgrond staat smid Harrie van de Kamp, de fiets aan de hand. Hij wordt vergezeld door zijn oudste zoon, die een plaatsje voor op het rijwiel heeft.
Harrie van de Kamp begon in 1905 in het Kofferen een smidse, die
later uitgroeide tot de N.V. Oda Stalenmeubelenfabriek.