De Gouden Leeuw.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Café, hotel, restaurant.

De Gouden Leeuw te Sint-Oedenrode is het allemaal geweest. Nu is het een slooppand en een onderwerp van voortdurende discussie tussen gemeente en projectontwikkelaar. De historie van de Gouden Leeuw gaat terug naar minstens 1876. Er bestaat een huurcontract tussen Hendrikus van den Elzen logementhouder en Helena Henriette van Hombergh, echtelieden en wonende te Sint-Oedenrode, aan Hendrikus Arnoldus Wildenbeest, wonende te Arnhem. Het logement genaamd "de Gouden Leeuw", staande en gelegen te Sint-Oedenrode, met stallen bijgebouwen en tuinen. In 1885 wordt het weer verhuurd. Dan aan Johanna Theodora Sibilla Rijsouw, particuliere en wonende te Sint-Oedenrode, aan Jan Adriaan Moone.

In 1893 wordt het pand verkocht aan Johanna Theodora Sibella Rijsouw, particuliere en wonende te Sint-Oedenrode. Zij heeft het verkocht aan Mejuffrouw Helena Cornelia Maria Walraven, samen met haar broer Laurentius Waltherus Cornelis Walraven. Dan heet het hotel Grand Hotel Leeuwenlust.

In 1905 gaat het pand over aan Johannes Paulus de Haan, caféhouder en wonende te 's-Hertogenbosch. Die verkoopt het weer in 1906 aan Theodorus van de Rijt johanneszoon, herbergier en bouwman te Sint-Oedenrode. En ook hij verkoopt het weer snel door aan Jacobus Nicolaas Leendert Alsem, logementhouder en mede wonende te Sint-Oedenrode.

Dan wordt het zoeken wat moeilijker en vager. Er schijnt een eigenaar Barten ingezeten te hebben die de naam veranderde in Hotel Barten. Later heeft het pand als eigenaar ene van Hastenberg en dan heet het weer de Gouden Leeuw. De laatste eigenaren waren in ieder geval Harrie en Mia Dahmen, die het café-restaurant de Gouden Leeuw in 2002 van de hand deden en sindsdien staat het pand leeg.

Wat te doen met het leegstaande pand? De monumentale gedeelten van het oude pand zijn wellicht toch niet zo monumentaal als gedacht. Daarom is er opnieuw discussie of die al dan niet moeten worden ingepast in het herbouwde pand. Gemeente, eigenaar bouwgroep Van Stiphout en bezwaarmaker Xander van Vessem sloten voor de sloop een compromis dat monumentale gedeelten van de voorgevel gespaard zouden blijven.

Nu de sloop van de rest van het pand voltooid is, blijken de restanten volgens de burgemeester van een andere kwaliteit dan gedacht.
Het blijft moeilijk.
Wat de toekomst zal zijn is nog niet duidelijk, een horecazaak met appartementen erboven, dat is de bedoeling. Hoe het een en ander eruit komt te zien is nog onduidelijk.

(Met dank aan Willie Damen van de Mosselaer, Archiefcollectie)