Kent u ze nog ... de Rooienaren, inleiding.


Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

In 1900 telde het dorp Sint-Oedenrode 4402 inwoners. Het grootste gedeelte daarvan behoorde nog tot de boeren- en arbeidersstand. In de kom van het dorp woonden voornamelijk de kleine zelfstandigen: ambachtslieden, neringdoenden, herbergiers en daarnaast een aantal ambtenaren, dat met de meer welgestelden de elite van de bevolking uitmaakte. Soms kon men er zelfs nog een schilderachtige figuur in een calèche met palfrenier door de straten zien rijden, als een late herinnering aan lang vervlogen dagen. Sint-Oedenrode leek toen beslist meer op de knusse dorpsgemeenschap van rond 1500 dan op het Sint-Oedenrode van nu.
Het was niet zo moeilijk om uit deze tijd, die al zo ver achter ons lijkt te liggen, nog een aantal foto's te verzamelen, die omschreven kunnen worden als "uit grootvaders tijd". Om aan de hand hiervan een min of meer verantwoorde indruk te geven van het leven uit die dagen - zoals toch ook de bedoeling van dit boekje is - lijkt echter een wat hachelijke onderneming. De foto's geven bijna altijd groepen weer, vereeuwigd bij feestelijke gelegenheden, zoals een jubileum, een bruiloft of een of ander dorpsfeest, terwijl opnamen uit het gewone dagelijkse leven ontbreken. In de begeleidende tekst kan hier en daar wat nadere informatie gegeven worden, maar het
beeld, dat uit deze vergeelde foto's naar voren komt, zal toch onvolledig blijven en zal slechts een beperkt facet van het vroegere dorpsleven kunnen belichten. Het is nodig dat we ons dit goed realiseren om geen scheef beeld te krijgen van de werkelijke toestand, die heel wat minder rooskleurig was dan deze foto's zouden doen geloven.
Velen hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit boekje door het beschikbaar stellen van fotomateriaal, het verschaffen van achtergrond-informatie en het opzoeken van talrijke, dikwijls lang vergeten, namen. "Kent u ze nog ... de Rooienaren" is daardoor ook voor een deel hun werk geworden.