Het Sint-Aloysiuspatronaat, 1906.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

In het eerste begin van de 20e eeuw werd hier het St.-Aloysiuspatronaat opgericht. Een van de jongens op de foto
houdt een lei vast met de aanduiding 1903-1905, terwijl op het vaandel 1906 staat aangegeven, het jaar waarin deze foto gemaakt moet zijn. Het patronaat bestond uit twee afdelingen: het kleine patronaat, voor jongens van twaalf tot zestien jaar, en het groot patronaat voor oudere jongens. Het kleine patronaat heeft een tijdlang onderdak gevonden in het complex van het Odagesticht. In 1916 verhuisde het naar een eigen gebouw bij de nieuwe jongensschool. Het groot patronaat kreeg in 1906 de beschikking over het Martinushuis. In een publikatie van dr. L. Deckers uit 1912 lezen we: "De patronaten schijnen geroepen om in deze moeilijke jaren de zo onmisbare leiding te geven. Het zijn godsdienstig-maatschappelijke verenigingen die een priester als directeur en leeken als bestuurders hebben. In de vrije uren, vooral op Zondag, worden de kinderen in het patronaatsgebouw nuttig en aangenaam bezig gehouden. Zij krijgen godsdienstonderricht, uitgebreid lager onderwijs, gezondheidsleer, landbouwonderwijs, zangles en hebben ter afwisseling gezelschapsspelen tot hun beschikking". De jeugd werd dus in haar vrije tijd goed en vooral leerzaam bezig gehouden. We kunnen ons levendig indenken dat velen liever voetbalden, maar dat was in opvoedkundige kringen nog een onpedagogische sport, die alleen maar werd beoefend door wat vrijgevochten jongelui uit de burgerij.
Op de foto staan op de vierde rij: Gijs Habraken, Sjefke van Esch, Bertje Vermeltfoort, Sjef Berkvens, Willem de Bresser, Piet van Vroonhoven, Driek Moes(kops), Lindert van Agt, Antoon Bekkers, Willem Rovers, Willem Walraven, Neel Bekkers en Tinus Hulsen.
Derde rij: pastoor Van Erp, Bert Marinus, kapelaan Van Oerle, Piet van Zon, Johan van Zon, Johan Marinus, Johan van de Biggelaar, Willem van der Heijden, Driek van Genugten, Marinus de Koning, onbekend, Jan van de Laar, onbekend, Egidius van Liernpd, Wimpie Kemps, Fried Moeskops, Frans Markgraaf, Jan Verhoeven en Jan Moeskops.
Tweede rij: Janus van der Kallen, Lambert van de Laar, Johan Hurks, Tinus van Uitert, Piet Habraken, Jan Moeskops, Bernard van de Meerakker, Driek Moeskops, Marinus van de Laar, Harrie van de Laar, Frans van Esch, Toon Dekkers, Johan van Genugten, Helmus de Bie, onbekend en Tinus Foolen.
Eerste rij: Janus Marinus, Grard Schepens, Thomas Teunissen, Sjef van de Bogaard, Willem Aarts, Janus Pennings, Marinus van Zon, Jan van Zon, Piet Lucius, Grard van der Heijden, Bert Berkvens en Jan Pennings.