Vincentiusvereniging Sint-Oedenrode.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Als zuiver charitatieve verenigingen in het begin van deze eeuw noemen we hier de “Vincentiusvereniging", de "Elisabethvereniging" en de "Paulusvereniging". De twee eerste boden hulp aan de armen, de laatste hield zich bezig met de bestrijding van drankmisbruik. De "Vincentiusvereniging", in 1833 te Parijs door frater Ozanam gesticht, was een strak georganiseerde vereniging met als hoofddoel zelfheiliging en het beoefenen van liefdewerken. Het lag er nu maar aan op welk van deze twee punten men de meeste nadruk legde. ln beginsel mocht aan een Vincentiaan geen enkel liefdewerk vreemd zijn en zo zien we hem dan ook op allerlei terreinen werkzaam. Wanneer de afdeling te Sint-Oedenrode werd opgericht is mij niet bekend. In de talrijke raadsverslagen uit de tweede helft van de vorige eeuw wordt de "Vincentius" in verband met de armenzorg niet genoemd. Dit zegt echter niet alles, omdat de "Vincentius" zich niet met andere verenigingen inliet en dus vermoedelijk ook niet met de gemeentelijke armenzorg. Wat ik van oudere mensen over deze "Vincentius" hoorde, zijn uiterlijke dingen en dus oppervlakkig. Zij bezochten soms armen aan huis, gaven wel eens een nieuw pak, als bijvoorbeeld een jongen uit een arm gezin zijn eerste communie moest doen. In de aardappeltijd trokken zij rond met paard en kar om aardappelen in te zamelen, die in de wintertijd aan de armen werden uitgedeeld. Als opslagplaats diende het St.-Martinushuis. We geven hier een foto van de "Vincentius" met pastoor Van Erp en - uitersten ontmoeten hier elkaar - burgemeester Van Rijckevorsel in het midden. In ieder geval weten we van hen, dat hun hoofddoel als Vincentiaan moest bestaan in zelfheiliging en het beoefenen van allerlei liefdewerken. Dat dit laatste wel eens gebeurd zal zijn met de schijn van een neerbuigende goedheid, was een kwaal van de "Vincentius" in het algemeen.
Vierde rij: Kees Hoppenbrouwers, Driek der Kinderen, Janus van Heeswijk en meester Meys.
Derde rij: Chrisje Capal, Albert Roxs, Chrisje Raaijmakers en Piet Ookhuizen.
Tweede rij: Jan van Oorschot, Peer der Kinderen, Gerard van de Molengraaf, Marinus Habraken, Paul van de Linden, Fried Moeskops, Jan Moonen en Johan Renders.
Eerste rij: Driek der Kinderen (Driek van Ariaan Hčine), Doreske Moeskops, pastoor A. van Erp, burgemeester Van Rijckevorsel van Kessel, Driek van Gorkum en Frits Weelen.