Sociėteit "Burgerlust", 1938.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

De eerste sociėteit waarvan het bestaan hier bekend is, was de sociėteit "De Unie". Het was een nogal exclusieve groep uit de elite van het dorp. Een van de bekende leden ervan was de notarisschilder P. Josselin-de Jong. "De Unie" had haar clubhuis in ,,De Ossekop". De exclusiviteit van de club bracht mee dat zij na het overlijden of vertrek van enige leden vanzelf ophield te bestaan. Een volgende sociėteit werd in 1913 opgericht. Uit de naam “Burgerlust" blijkt al dat zij wat minder exclusief was, zodat ook leden uit de gegoede middenstand of burgerij konden worden toegelaten. In het begin kwam men tweemaal per week bijeen, op woensdag- en zaterdagavond. Later werd dit beperkt tot alleen de zaterdagavond. De leden van de club kwamen samen in "De Gouden Leeuw", waar zij over een afzonderlijke ruimte konden beschikken. Hun bezigheid bestond vooral uit kaarten, stevig drinken en gezellig buurten. Hier werden de nieuwtjes van het dorp besproken, bestuursdaden bekritiseerd, toestanden gehekeld, en hoe dieper in de morgen hoe gezelliger het was. Zoiets kon men jarenlang volhouden zonder dat er verder iemand last of nut van had, behalve dan de herbergier.
De foto van deze sociėteit is genomen bij het vijfentwintigjarig bestaan in 1938. Zij is dus nog niet zo oud maar er staan meerdere leden op uit het eerste begin. Het zijn, op de bovenste rij, Paul van de Linden, Sjaak Swinkels, Karel Ketelaars, Harrie Swinkels, Theo Werners, Hein van der Hagen, Albert Roxs en Max Cohen.
Onderste rij: Hein van den Broek, Jacob Koppens, Gerard van de Velden, Jan de Wit en Marteke van Oorschot.