Voetbalclub "VIOS", 1920.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

De eerste voetbalclub van Rooi bestond al in het begin van de 20e eeuw. Het ontstaan ervan is wat onzeker. Op de beeldenfabriek van Swinkels werkten toen enige jongens, afkomstig uit Venlo en omgeving. Volgens onze zegslieden zijn zij hier met voetballen begonnen. In 1909 wordt de voetbalclub "Voorwaarts Is Ons Streven" voor het eerst vermeld bij gelegenheid van de oranjefeesten van dat jaar. Tijden de eerste wereldoorlog hield zij op te bestaan, maar op 6 april 1919 werd zij door kapelaan Van de Ven weer opgericht. Haar voetbalveld lag toen in de Nijnselsc hei, achter de Schietberg. Daar hadden zij zelf in hun vrije uren een stuk wilde hei voor dit doel bruikbaar gemaakt. Later voetbalde men op de Tip en bij de Neul, maar er zijn in de loop van de jaren zoveel voetbalvelden in gebruik geweest, dat we er hier onmogelijk op in kunnen gaan. Rond 1927 ging dit tweede "Vios" door financiŽle moeilijkheden ten onder. De jeugd bleef echter voetballen en in 1928 werd het oude "Vios" opgevolgd door "Viod": "Vooruitgang Is Ons Doel". Deze verandering van naam kwam voort uit de vrees dat men aangesproken zou worden voor de oude schulden van "Vios". Rond 1940 moest de naam "Viod", in verband met de fusie van een aantal voetbalbonden, worden veranderd en men koos toen de naam "Rhode", een wel eens voorkomende, maar foutieve spelling van de oude naam van Rooi: Rode. Van de verrichtingen van het
oude "Vios" is nauwelijks meer iets bekend. Men speelde voor zijn plezier en als er een dorpsfeest was, dan was ook de voetbalclub van de partij. We lazen ergens dat bij zulke gelegenheden de wedstrijden eens werden opgeluisterd door de fanfare en dat vooral de dames veel belangstelling toonden.
De foto hierboven is van het tweede "Vios" en dateert van rond 1920. De voetballers zijn, op de bovenste rij: Jan van de Ven, Johan Renders, Gerrit de Wit, Piet Dillen, Toon Simons, Karel van Zon, Harrie Guns en Willem van Erp.
Zittend: Johan van Zon, Lambert Guns, Sjaak Jansen, Huub van Ruth, Marinus Rust en Sjaak Guns.