Oranjefeest Sint-Oedenrode, 1909.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

In het verslag van de raadsvergadering van 22 april 1909 lezen we dat meerdere clubs uit het dorp een feest wilden organiseren bij gelegenheid van de te verwachten blijde gebeurtenis in het vorstenhuis. Burgemeester en wethouder stelden voor om op die dag, of daags daarna drie maal een uur de klokken te laten luiden. Dit zou de gemeente elf gulden kosten: voor de twaalf benodigde luiders vijfentwintig cent per uur en een gulden voor de klokkenist die daarbij de leiding had. Diverse clubs wilden 's avonds een "fakkeloptocht" houden en volksspelen organiseren, opgeluisterd met muziek. Zij vroegen daarvoor aan de raad vijftig gulden subsidie, als een tegemoetkoming in de kosten. De meeste raadsleden vonden echter klokken luiden wel genoeg. Dat kostte al elf gulden en bovendien "zijn de ingezetenen van de gemeente oranje-gezind en gaarne bereid het feest uit eigen zak te steunen". Pas nadat de burgemeester erop had gewezen dat het toch niet aanging dat de gemeente als instelling van de staat zich afzijdig zou houden bij zo'n gewichtige gebeurtenis bij het hoofd van de staat, terwijl alle buurtgemeenten het voorbeeld gaven, zwichtte de raad. Het werd op 30 april een daverend feest, waarbij heel het dorp in de weer was. Een van de praalwagens uit de optocht, met het opschrift "God bescherme ons princesje", gaat hier schuil achter een groep schonen uit het dorp. Het zijn: Martina van de Waardenburg, Marietje Smits, Anna Jansen, Comelia van de Waardenburg, Miet van de Ven, Cato van Wanrooij, Go Bax, Anna van den Nieuwenhuizen, Doortje Vervoort, Jana de Poorter, onbekend, Anna Mobers, Grarda van de Waardenburg, Sien van 't Hof, Sijntje van de Wetering, Johanna van de Tillaar, Janske van de Tillaar, Anna de Poorter en Dina van de Tillaar. De voerlui waren Toon Buunk en Driekske Dortmans (links) .