Kermisgroepje uit de deftiger stand, begin 1900.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

De kermis is lang een begeleidende attractie geweest van de jaarmarkten. Op den duur is de kermis een eigen leven gaan leiden terwijl hier de jaarmarkten verdwenen. In de politieverordening van 1873 staat, "dat het verboden is om planeten te trekken, kaarten te leggen of andere tot afzetterij, onzedigheid of rustverstoring aanleiding gevende spelen of gezangen, hoe ook genaamd, op de markten of kermissen te vertonen of te doen plaatshebben". Wat er wel mocht, en waar de kermis precies uit bestond, wordt niet vermeld. En van de attracties, die ondanks alle verboden steeds weer terugkeerde, was het koekslaan met bijlen, stokken of messen". Op veel plaatsen in Brabant was de kermis berucht en ook te Sint-Oedenrode verliep zij niet altijd in pais en vrede. Dit blijkt uit de volgende verordening in verband met een aanstaande kermis: "Alzo de zorg voor de publieke rust de municipaliteit ten duurste is aanbevolen, zoo wordt eenieder gewaarschuwd zich te onthouden van vechterijen, zoo in herbergen als op de openbare straten, het aanranden van personen, zoo met woorden als met daden, van welk een en ander maar al te veel voorvallen hebben plaatsgehad". Vooral de caf's deden op zulke dagen goede zaken. Rond 1900 trokken clubs en vriendengroepjes van de ene herberg naar de andere om hun steeds dorstige kelen te laven. In het begin van deze eeuw ondervond de kennis veel tegenwerking. Pastoor Van Erp liet de processie naar Handel voortaan uittrekken op de dinsdag en woensdag van de kermisweek. Volgens de gemeenteraad "om de kermis de kop in te drukken". De Eindhovense fabrikant Mignon de Block, die hier een fabriek exploiteerde, drong er bij de raad op aan om de kermis zoveel mogelijk in te korten "in het belang van het personeel en de regelmaat der werkzaamheden". De kermis heeft echter het pleit gewonnen: "om de nering, en men mag toch wel een beetje amusement hebben, anders gaat men zijn geld elders verteren".
Op de foto van het kermisgroepje uit de wat deftiger stand staan de volgende Rooienaren: Harrie Smits, Martien van Vroonhoven, Jan van Heessel, Harrie Schoonhen, mijnheer Van Leeuwen (van Emmaus), Cor Kluijtmans, Johan Kemps, Johan Vervoort (Jan Wiel) en Louis Bouwman.