Buurtschap Eerschot "De Oude Vrijheid".


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Toen Sint-Oedenrode in 1232, als hoofdplaats van Peelland, vrijheidsrechten kreeg, bestond deze Vrijheid -later Oude Vrijheid genoemd - uit twee gedeelten: Eerschot met de parochiekerk op de rechteroever van de Dommel en Rode met de kapittelkerk op de linkeroever. De verbinding werd vanouds gevormd door de Hambrug. Eerschot kan zich misschien wel de oudste kern van het dorp noemen. Het werd echter al heel vroeg overvleugeld door Rode, waar het kapittel met zijn kerk en school ervoor zorgde dat daar het eigenlijke centrum van het dorp ontstond. De eeuwen door bleef Eerschot niet veel meer dan een buitenbuurt, een groepje huizen rond de kerk, door de Dommel van het dorp gescheiden. Het gevolg was dat de bevolking van Eerschot zich hecht aaneensloot met de nodige rivaliteit tegenover het dorp aan de overzijde van de Dommel, waar de elite woonde. Tegen deze achtergrond zien we onder andere het feit dat dominee Gosuinus van Nouhuys in 1740 van de staten-generaal verlof wist te krijgen om voortaan de kapittelkerk te gebruiken. Hij liet toen aan de schepenen weten dat hij niet meer in een huurhuis bij de St.-Maartenskerk (Knoptoren) wenste te wonen, maar in een huis naar zijn stand in de kom van het dorp, waar de meeste hervormden woonden. We horen iets hiervan nog naklinken in de vorige eeuw, toen de kerkeraad beraadslaagde over de aankoop van het huisje bij de Knoptoren. We lezen in het verslag onder andere dat het in het belang van de hervormde gemeente was om dit huisje aan te kopen "als woning voor de rijksveldwachter, tegen de vroeger veel verwoestende baldadigheid der geringe buurt". Dit kwam natuurlijk wel uit een bepaalde hoek, maar toch zegt het iets over de toestand daar. Op de foto staat een groep uit deze buurtschap bij de oude Hambrug. Het zijn, op de bovenste rij: Ties Raaijmakers, Jan Lathouwers, Willem Raaijmakers, Martien Kluijtmans, Theo Raaijmakers en Dorus Vermeltfoort.
Onderste rij: Toon Lathouwers, Jan van den Dungen, Marinus Raaijmakers, Toon Hellings, Nard van Hal, Frans Hellings, Johan Lathouwers, Neeltje Habraken, Jan Swinkels, Tinus van Heessel, Dortje van Hoof en Hai Raaijmakers.
De meisjes zijn: Maria van den Dungen, Nellie van Heessel en Marie Raaijmakers.