Fanfare Sint-Antonius Nijnsel, 1926.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Toen pastoor Panken in 1910 de kerk van Nijnsel had gebouwd, maakte hij er nog in datzelfde jaar een bedevaartplaats van. De oorspronkelijke patroon van de Nijnselse kapel, St. Antonius abt, werd stilzwijgend omgedoopt tot de populaire Antonius van Padua, "Het volk maakte niet zoveel verschil tussen de abt en deze", de pastoor echter wel. In 1911 werd Nijnsel al door tweeduizend pelgrims bezocht. Er werd een broederschap van de H. Antonius opgericht en het "Sint Antoniusklokje" zorgde ervoor dat de band tussen de zevenentwintighonderd leden van de broederschap werd onderhouden. In 1912 werd de capucijner pater Eusebius van Zesgehuchten, een volkspredikant, aangetrokken en hij droeg veel bij tot de bloei van "de Meierijsche Bedevaart". Uit een van zijn preken noteren we: "Zegt het mij, allen die hier ooit den grooten Padua devoot hebt aangeroepen, of gij onverhoord of onvoldaan uit Nijnsel zijt teruggegaan". ln juni 1916 telde men te Nijnsel meer dan zevenduizend bedevaartgangers. Bij zo'n drukte, vooral op 13 juni, hoorde een harmonie om de feestelijke processie op te luisteren. Een aantal jaren werd dit gedaan door de fanfare "Nos Jungit Apollo", maar in 1920 achtte pastoor Panken de tijd gekomen om een eigen fanfare op te richten, die natuurlijk "St. Antonius van Padua" werd genoemd.
Op deze foto van de nog jonge fanfare staan van links naar rechts op de derde rij: Harrie van Engeland, Lambert van de Laar, Dirk Gottenbos, Ard van den Eertweg, Naris de Groot, Bertus van de Laar, Adriaan van Berkel, Wim Gottenbos, Has van der Zanden, Driek van de Linden, Johan van Erp en Mies van de Wijdeven.
Tweede rij: Wim van Engeland, Piet Gottenbos, Harrie van de Burgt, Cornelis Verhagen, Peer van Oorschodt, Jan van de Ven, Jan van Engeland, meester Van der Heijden, meester Van de Laar, Harrie Verhagen, Piet van de Ven, Jan Verhagen, Piet van Erp, Sjef van de Burgt, Mathieu Aarts en Theo Gottenbos.
Zittend: Lambert Verhagen, Cornelis van Genugten, pastoor Panken, Johan van den Broek, Driek van de Laar en Peter der Kinderen.