Bijzondere school Olland, 1915.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Olland is de eeuwen door een wat afgelegen en geÔsoleerde buurtschap gebleven. De oorzaak hiervan is dat de bewoners, samen met die van enige buurtschappen uit de aangrenzende gemeenten, in 1314 eigen gemeenschappelijke gronden kregen toegewezen: de Bodem van Elde. Zo vormde zich hier, op de grenzen van vier gemeenten, een aparte gemeenschap die echter nooit tot een zelfstandig dorp is uitgegroeid. De oorspronkelijke kern van Olland lag op de Roestendonk. Nabij bet kruispunt daar stond de St.-Petruskapel, waaraan reeds in 1510 een vaste priester was verbonden. Met Eerde als voorbeeld mogen we rustig aannemen dat ook deze kapel in de zestiende eeuw als school werd gebruikt. Dit wordt bevestigd door het feit dat Olland reeds in 1670 een hervormde schoolmeester kreeg toegewezen. Met de kapel moet toen hetzelfde zijn gebeurd als zestig jaar later met die van Nijnsel. In de archieven van Sint-Oedenrode, die in die tijd slecht werden bijgehouden, staat hierover niets, maar op oude tekeningen is te zien dat tegen de kapel een huis is gebouwd, waarschijnlijk de schoolmeesterswoning. Uit de beginperiode van deze openbare school is weinig bekend. Spaarzame berichten over enige schoolmeesters uit die tijd zijn niet erg gunstig. In de vorige eeuw werd de berichtgeving over deze school wat uitgebreider. We lezen daarin onder andere dat het schoolbezoek veel te wensen overliet. In 1877 werd de school in de wintertijd bezocht door vijfendertig jongens en drieŽnveertig meisjes. In de zomer liep dit aantal terug tot negentien jongens en vierentwintig meisjes. In 1923 werd de openbare school omgezet in een bijzondere school en bij die gelegenheid kreeg Olland, evenals Nijnsel, een nieuw schoolgebouw. Olland was een afgelegen buurt en het werd zelden door een fotograaf bezocht.
De oudste foto die we konden bemachtigen dateert van 1915 en de volgende personen staan er op.
Op de vierde rij: Jan Toelen, Tinus Rovers (van het Hoogeind), Martien Verboort, Theo Verboort, Jas Toelen, Marinus van de Berk, Bert van Oorschot en Hanneke Dankers.
Derde rij: juffrouw Mies Wijffels, Gonda van der Meijdcn, Jana van de Biggelaar, Betje Versantvoort, Tonia Huijbers, Dora van de Berk, Dina van de Berk, Grarda van de Berk, Ties van der Heijden (SŤp) en Cor Verhagen.
Tweede rij: Anna van der Heijden, Anna van Wanrooij, Berta van Wanrooij, Martha Termeer, Anna Termeer, Martien van de Wijdeven, Martha van de Wijdeven, Dina Verboort, Anna Verboort, Pietje Termeer, Marietje Timmermans, Gijs Timmermans, Frans Sleutjes en Bert van der Heijden.
Eerste rij: Driek Termeer, Dorus van der Meijden, Piet Toelen, Marinus van der Meijden, Piet van Oorschot, Johan van de Biggelaar, Nard van Wanrooij, Piet van de Berk, Ties van der Heijden en Frans van der Heijden.
De schoolmeester was meester Van Mierlo.