Bijzondere school Nijnsel, 1913.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Over het bestaan van een school te Nijnsel horen we voor het eerst in 1729. Nijnsel kreeg toen, op verzoek van de inwoners, verlof van de staten-generaal om voortaan een eigen school te hebben. Als schoollokaal diende waarschijnlijk de oude kapel, zoals dit van meerdere plaatsen bekend is. De kapel Eerde bijvoorbeeld werd al in de zestiende eeuw als school gebruikt. Bastiaan van Heyst, de eerste eigenlijke schoolmeester van Nijnsel, wilde bij de school ook een eigen huis. Stadhouder Gijsbert Gualtery, die met hem was bevriend, zorgde daar zelf voor, ondanks de tijdelijke tegenstand van de schepenen van Rooi. Het schoolmeestershuis werd tegen' de kapel gebouwd, zodat deze kapel een grote kamer vormde in het huis, waar dan les gegeven kon worden. Later horen we dat er school gehouden werd in een soort schuur naast de schoolmeesterswoning. In 1800 kreeg Nijnsel al zijn eerste roomse schoolmeester, Bastiaan J. Kluijtmans. In onze archieven te 's-Hertogenbosch vond ik een briefje van hem, in 1808 gericht aan het gemeentebestuur van Rooi. Het laat ons iets zien van de bekwaamheid van een voor het onderwijs geschikt verklaarde meester en van de weinige interesse die de Rooise raad blijkbaar voor deze school had, "Alzo ít nu reeds winter is, en 't koud word, zoo verzoek ik U.L. om een kagchel in mijn school te bezorgen, dewijl ik gaarne met mijn medeonderwijzers gelijk gesteld zoude zijn, dewijl wij evenredig behandeld dienen te worden, en ook een hardigheid is, om van 't een jaar tot het ander uytgesteld te worden, maar twijfele niet of U.L. zult aan mijn billijk verzoek voldoen, en wel hoe eerder zo liever, want ik er scholieren door verliezen zou - in welke verwagting ik ben UL dienaar B.J. Kluijtmans". Gelukkig was, rond 1900, de kwaliteit van de meesters, ook in Nijnsel, al heel wat beter geworden. In 1923 werd de openbare school omgezet in een bijzondere school en op 15 juni van dat jaar werd een gloednieuw schoolgebouw in gebruik genomen.
De foto dateert van 1913 en de volgende namen zijn nog bekend. Op de vierde rij: 1. Dina van de Laar, 2. Lena
van de Laar, 3. Anna van de Burgt, 4. Cato van de Burgt, 5. Hais van de Burgt, 6. Leendert Sanders, 7. Janus van de Laar en 8. Toon Sanders.
Derde rij: 1. ? der Kinderen, 3. Harrie Kronenburg. 4. Harrie van de Burgt, 5. Neel Verhagen. 6. Ard van den Eertweg, 7. Hanneke van Oorschodt en 8. ? der Kinderen.
Tweede rij: 1. Mieke van de Burgt, 2. Hanneke van de Burgt, 3. Marie van de Laar, 4. Wim van Oorschodt, 5. Wim van de Biggelaar. 6. Dorus van de Biggelaar en 7. Peer van Oorschodt.
Eerste rij: 1. ? der Kinderen, 3. Driek van den Eertweg, 4. Zeva van de
Burgt, 5. Miet van de Laar, 6. Jan Verhagen en 7. Jan Sanders.
Het onderwijzend personeel: links Marie de Vroom en rechts Jan van de Laar.