Den Doele Concordia, Boskant, 1910.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

De Boskant, waar deze schutterij thuishoort, is pas na 1945 een kerkdorp geworden. Vroeger behoorde het grootste deel van deze buurtschap tot de “groene gemeente": gemeenschappelijke gronden met vee), eikenbossen, broek en weilanden. Daartussen lag een aantal oude goederen, zoals Bobbenagel, Ten Hulst, Donderdonk, Cremselaar, Goeiendonk en de buurt Vernhout. De mensen woonden hier zeer afgelegen en voor de kinderen was de lange weg naar de dorpsschool en de catechismusles, vooral in de winter, zeer bezwaarlijk. In 1913 werden door de verspreid wonende Boskanters pogingen ondernomen om, samen met de inwoners van de Vleut, een eigen school te krijgen. Men stuitte daarbij op allerlei moeilijkheden. Best waartoe de Vleut behoorde, toonde niet de minste belangstelling. Pastoor Van Erp wenste geen openbare school op de Boskant, want voor de meisjes was er een bijzondere school in het dorp en voor de jongens was er een in de maak. Daar zouden ook de kinderen van de Boskant, graag of niet, naar toe moeten komen. De raad voelde er wel voor, maar zat nu in een moeilijke hoek. Meerdere raadsleden stelden toen voor om er bij de bisschop op aan te dringen dat de Boskant een eigen kerk zou krijgen, want dan kwam er vanzelf een school. Anderen wilden de school doordrijven, ondanks de pastoor, en tot dit laatste werd ten slotte in beginsel besloten. De mobilisatietijd schoof echter alles op de lange baan. De school kwam er pas in 1945, de kerk in 1956. Ondanks de verspreid wonende bevolking had de Boskant eigen verenigingen, waaronder een bloeiende handboogschutterij. Het stamcafé en de doelen waren in ,,De Roskam" bij de familie "Tup" of Lathouwers.
De foto van deze schutterij moet dateren van rond 1910 en niet van ieder lid was de naam nog te achterhalen. Op de derde rij: Janus van der Velden, Toon Heijmans, onbekend, Hais van Uittert, Frans Vermeltfoort, Gerard van der Zanden, Bert Hulsen, Piet Habraken, Bertje van 't Hof, ? van der Heijden, Jan van Erp, Toontje Lathouwers, Willeke Heijmans, Jan Hurks, Dorus Berkvens en Marinus Vogels.
Tweede rij: Hanneke Lathouwers, Jan Hulsen (Clemanus), Johan Hurks, Kees Lathouwers, Nol Heijmans, Nol Lathouwers, Harrie van de Kamp, onbekend, Jozef Habraken, Nol Nouwens, Toon Hulsen, Ciske Lathouwers, Cor Kluijtmans en Cornelis Vleuten.
Eerste rij: Mijntje Lathouwers, Jan van Agt, Louwke van den Dungen, Harrie Verhagen, Willem Rovers, Jantje van der Horst, Chris Hulsen en Thomas Lathouwers.