De Liedertafel "Ons Genoegen", Eerschot, 1897.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Vooral in de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden, zoals overal elders, te Sint-Oedenrode allerlei verenigingen. Sommige met een uitgesproken menslievend doel; de meeste echter alleen maar als min of meer besloten clubs met een of andere liefhebberij. De leden behoorden aanvankelijk bijna uitsluitend tot de gegoede stand en tot wat men toen de burgerij noemde. Zo vonden we hier van deze laatste groep in de 19e eeuw onder andere drie liedertafels: "Cecilia" (in de kom van het dorp), "Ons Genoegen" (in Eerschot) en "Amicitia" (in Olland). Verder was er de fanfare "Nos Jungit Apollo", de rederijkersclub "Volharding", de sociëteit "Unitas" en een "Kaan Compagnie" in de Boskant. En dat terwijl overal, naast de reeds bestaande, nieuwe handboogschutterijen werden opgericht. We telden er op zeker moment twaalf. In het begin van de 20e eeuw kwamen daar nog bij: de gymnastiekclub "Oefening Staalt Spieren", de voethalclub "Voorwaarts Is Ons Streven" en zelfs een wielerclub: "Steeds Vlugger Is Ons Doel". Dit is slechts een kleine bloemlezing uit de talrijke verenigingen die als paddestoelen uit de grond schoten, om dikwijls ook weer even spoedig te verdwijnen. Er bestonden allerlei contacten tussen deze clubs. Men luisterde elkaars bijeenkomsten op, men organiseerde dorpsfeesten, men gaf voorstellingen ten bate van de armen in het dorp, men dronk en teerde en de herbergiers voeren er wel bij. Van meerdere van deze verenigingen zijn nog foto's bewaard gebleven. We laten er hier een aantal volgen. Eerst ziet u de liedertafel "Ons Genoegen". De foto dateert van 1897. Gaarne hadden we van dit gezelschap wat nadere gegevens gehad, maar dat bleek niet meer mogelijk te zijn. Het enige dat we konden achterhalen was dat er een paar goede zangers bij waren en dat zij hun clublokaal hadden in café .Kolkzicht' bij Van de Laar, ofwel "de Slappe".
De zangers op de derde rij zijn: meester Bosch, Jantje van Erp, Dort van den Brand, Jan van den Brand, Jac. Maas, Johan Kernps, Johan Harkx en Jac. van den Brand.
Tweede rij: Theo Heywegen, Jan van de Wittenboer, Antoon Fassbender, Willern Verhoeven. Theo van Liernpd en Harrie Koenen.
Eerste rij: Janus van de Laar (bijgenaamd "de Slappe", vaandeldrager), Ferdinand van de Ven, Mathieu Aarts, Driekske van de Laar, Cornelis Vervoert, meester Jan de Wit, Arnout Ketelaars en dirigent meester P. Diels.