De dorpsschool, Kofferen, 1897


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Op 20 juli 1895 werd, als opvolger van Willem van Haeren, Martien Roelvink tot hoofdmeester benoemd. Daarvoor was hij onderwijzer te Amsterdam. Hij ontving de voor die tijd ongehoorde jaarwedde van duizend gulden, maar moest daarvoor, naast zijn lessen op de dagschool, ook het herhalingsonderwijs verzorgen en dus regelmatig avondlessen geven. Het was voor Roelvink geen gemakkelijke taak om de populaire Willem van Haeren op te volgen, maar voor de school werd het hoog tijd dat er wat nieuw leven kwam. Veertien dagen na zijn benoeming kwam hij poolshoogte nemen van de toestand en zijn uitvoerig rapport aan de gemeenteraad loog er
niet om. Zo had de school bijvoorbeeld slechts drie lokalen, waarin aan zes klassen les werd gegeven. "Dat is niet erg bevorderlijk voor de aandacht en leerzucht der kinderen. Zo kan het gebeuren dat, als twee onderwijzers les geven, wat niet altijd te vermijden is, de een boven de ander moet uitgalmen, om zo mogelijk door kracht van stem de aandacht zijner leerlingen te boeien ... een toestand allertreurigst en allerverderfelijkst". Na enige maanden praktijk schreef hij aan de gemeenteraad: “Met treurigen blik zie ik hoe onderwijzers met vurigen ijver voor hunne kinderen bezield, zich afmatten en toch geen loon krijgen voor hunne moeite, want de kinderen leren niet, er zijn kinderen die totaal niets leren, enkel en alleen omdat zij in deze omstandigheden hunne aandacht niet bij het werk kunnen houden". De gemeenteraad was met deze nieuwlichter niet erg ingenomen en de schoolinspectie moest ten slotte tussenbeide komen en de school sluiten, als schadelijk voor de gezondheid van de kinderen, voordat de raad ertoe kon worden bewogen de eisen van Roelvink in te willigen. Dit gebeurde in 1897 op de voor die tijd nog betrekkelijk nieuwe school op het Kofferen. Op de foto staat meester Roelvink met een aantal leerlingen van de school. Zulke groepjes vormen niet altijd een klas. Het was de gewoonte om als er uit één gezin meerdere kinderen op school waren, deze leerlingen bij elkaar op de foto te zetten. Van links naar rechts zijn de namen van de vierde rij: Piet Ketelaars, Driek Kluijtmans, Harrie van Heessel Jzn., Sjef de Leijer, Jan Lathouwers en Wim Ketelaars.
Op de derde rij: Karel Ketelaars, Jan Vleuten (van de Vreeburg), Dorus Oppers, Jan Sassen, Jan Vleuten (bakker), Harrie van Aarle en Piet Vleuten.
Op de tweede rij: Nico van Weert, Janus Kluijtmans, Harrie van Houtum, Johan Lathouwers, Marinus Oppers,
Driek Lathouwers en Janus Kluijtmans (kastelein).
Op de eerste rij: Harrie Kluijtmans, Marinus Vleuten, Driek Kluijtmans (van de Boskant), Johan Ketelaars, Jan Rovers en Harrie van Rooij.
De onderwijzers zijn: links meester Roelvink en rechts meester Van de Velden.