1909; Oranjefeest Bierbrouwerij "De Lelie".


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Toen in 1743 de kassey weg loopende van de stadt 's-Hertogenbosch naar Eynhove werd aangelegd, waardoor
Rooi zeer benadeeld werd, horen we de schepenen klagen "dat alle vrachtkarren, waagens, rijtuygen en reysende
lieden, die voorheen door deeze Vreyheyt passeerden, nu dien kassey wegt gebruycken, waardoor de tapneering
merkelijk is vermindert. De herbergiers hadden bijna niets meer te doen daar de ingesetenen genoegzaam geen
bier consummeren". We hebben de indruk dat de schepenen hier wel wat overdreven. ln ieder geval zien we rond
1900 dat de Rooienaar graag op tijd zijn biertje had en de bierbrouwers behoorden dan ook beslist niet tot de
armsten in de gemeente. In 1791 waren er in het dorp drie brouwerijen, waarvan er echter één buiten gebruik was.
Er waren vijftien herbergen of kroegen. De voornaamste bierbrouwerij lag in het midden van het dorp, aan de
rivier de Dommel". Zij was toen eigendom van Jan Kemps. Rond 1860 werd deze brouwerij gekocht door Sjef de
Leijer, een zoon van een oude brouwersfamilie uit Boxtel. Omstreeks 1900 heette zij brouwerij "De Lelie" en de
brouwer was toen Harrie de Leijer. Het meeste bier werd met paard en wagen afgeleverd bij de talrijke café's in
het dorp, maar ook in Breugel, Son, Best en Schijndel zaten vaste afnemers. Bier was toen nog niet duur. Voor
een pot bier betaalde je vijf cent, voor een kappertje bier met suiker slechts drie cent. Een kappertje was een glas
met een voetje, speciaal bestemd voor dames. Als met de kermis een of andere pruufclub de bierbron zelf kwam
opzoeken, werd een koperen emmer volgetapt "en om de beurt schoten ze dan aan het bier, want ze konden
verdommes drinken".
De foto is in 1909 genomen bij gelegenheid van de oranjefeesten. Bij de praalwagen staan (boven): Fien de Leijer,
Maria van Houtum, Lena de Leijer, Jet van Esch, Agnes, Jo en Mies de Leijer en Mien van der Zee. Midden: Mia
Poel en Sjef de Leijer sr. Het mansvolk: Jan van der Heijden (Jan Maat), Marteke van Rooij, Harrie de Leijer,
Janus der Kinderen, Jan van de Biggelaar en, achter het paard, Toon van Breugel.